જુરાસિક હૂડી (મલ્ટીપલ કલર્સ)
જુરાસિક હૂડી (મલ્ટીપલ કલર્સ)
જે 5 હૂડી (મલ્ટીપલ કલર્સ) - ટીહોપ
જે 5 હૂડી (મલ્ટીપલ કલર્સ) - ટીહોપ
જે 5 હૂડી (મલ્ટીપલ કલર્સ) - ટીહોપ
જે 5 હૂડી (મલ્ટીપલ કલર્સ) - ટીહોપ
જે 5 હૂડી (મલ્ટીપલ કલર્સ) - ટીહોપ
જે 5 હૂડી (મલ્ટીપલ કલર્સ) - ટીહોપ

જુરાસિક હૂડી (મલ્ટીપલ કલર્સ)

નિયમિત ભાવ £ 29.99

પ્રત્યેકને જવું, આરામદાયક સ્વેટ શર્ટની જરૂર છે, જેથી નરમ, સરળ અને સ્ટાઇલીશ હોય. તે ઠંડક સાંજ માટે પણ યોગ્ય છે!

• 50% કપાસ / 50% પોલિએસ્ટર 
• ઘટાડેલી પિલિંગ અને નરમ એર-જેટ સ્પન યાર્ન 
• ડબલ રેખાવાળા હૂડ
• 1x1 એથલેટિક રિબ નિત કફ અને સ્પૅન્ડક્સ સાથે કમરબેન્ડ
• ડબલ-સોય સમગ્ર stitching 
• ફ્રન્ટ પાઉચ પોકેટ 

માપ માર્ગદર્શિકા

  S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
લંબાઈ (ઇંચ) 26 27 28 29 30 31 32 33
પહોળાઈ (ઇંચ) 20 22 24 26 28 30 32 34
  S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
લંબાઈ (સે.મી.) 66 69 71 74 76 79 81 84
પહોળાઈ (સેમી) 51 56 61 66 71 76 81 86